Cele de mai jos sunt propunerile echipei de proiect care va adăuga săptămânal resurse pentru recapitulare și va câte un test de antrenament.

Limba română

14 - 20 martie 2022

Textul literar în versuri/antonime/sinonime/ părți de vorbire

Test 1 de antrenament

21 - 27 martie 2022

Textul literar narativ/lucru pe text

Test 2 de antrenament

28 martie - 3 apriiie 2022

Textul literar/lucru pe text

Test 3 de antrenament

4 - 10 aprilie 2022

Textul nonliterar/lucru pe text
Test
4 de antrenament

11 - 17 aprilie 2022

Părțile de vorbire/ortograme
Test
5 de antrenament

2 - 8 mai 2022

Recapitulare

Test de sinteză

9 - 15 mai 2022

Recapitulare

Test de sinteză

14 mai 2022

Marea provocare

Matematică

14 - 20 martie 2022

Numerele naturale în concentrul 0 - 10 000

Test 1 de antrenament

21 - 27 martie 2022

Operații în concentrul 0 - 10 000

Test 2 de antrenament

28 martie - 3 apriiie 2022

Împărțirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 100

Test 3 de antrenament

4 - 10 aprilie 2022

Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor rotunde

Test 4 de antrenament

11 - 17 aprilie 2022

Fracții și noțiuni de geometrie

Test 5 de antrenament

2 - 8 mai 2022

Recapitulare

Test de sinteză

9 - 15 mai 2022

Recapitulare

Test de sinteză

14 mai 2022

Marea provocare