Cele de mai jos sunt propunerile echipei de proiect care va adăuga resurse pentru învățare/aprofundare/recapitulare și câte un test de antrenament.

Limba română

14 - 20 martie 2022

Textul literar narativ

Test 1 de antrenament

21 - 27 martie 2022

Vocabularul

Test 2 de antrenament

28 martie - 3 apriiie 2022

Textul nonliterar

Test 3 de antrenament

4 - 10 aprilie 2022

Fonetica

Test 4 de antrenament

11 - 17 aprilie 2022

Părțile de vorbire

Test 5 de antrenament

2 - 8 mai 2022

Recapitulare

Test de sinteză

9 - 15 mai 2022

Recapitulare

Test de sinteză

14 mai 2022

Marea provocare

Matematică

14 - 20 martie 2022

Numerele naturale

Test 1 de antrenament

21 - 27 martie 2022

Fracții ordinare

Test 2 de antrenament

28 martie - 3 apriiie 2022

Fracții zecimale

Test 3 de antrenament

4 - 10 aprilie 2022

Elemente de geometrie

Test 4 de antrenament

11 - 17 aprilie 2022

Unități de măsură și organizarea datelor

Test 5 de antrenament

2 - 8 mai 2022

Recapitulare

Test de sinteză

9 - 15 mai 2022

Recapitulare

Test de sinteză

14 mai 2022

Marea provocare