Programa școlară

Funcţii ale limbii

Clasa a III-a

Descrierea (de obiecte, fiinţe din universul imediat)

Relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute (trăite,vizionate, citite)

Oferirea de informaţii (referitoare la universul apropiat)

Solicitarea de informaţii (referitoare la universul apropiat)

Cererea simplă familiară, cerere politicoasă

Prezentarea (de persoane, de cărţi, a unor activităţi)

Iniţierea unui schimb verbal

Clasa a IV-a

Descrierea (de personaje imaginare, de film/ carte)

Relatarea unei întâmplări imaginate

Oferirea de informaţii referitoare la universul şcolii sau extraşcolar

Formularea de solicitări formale şi informale

Prezentarea (unor rezultate/ proiecte)

Iniţierea şi menţinerea unui schimb verbal

Clasa a V-a

Comunicarea orală

Roluri în comunicare: vorbitor, ascultător

Reguli de acces la cuvânt

Unităţile comunicării și perechile de adiacenţă

Elemente paraverbale şi nonverbale

Elementele nonverbale şi paraverbale ca mărci ale personalităţii individului

Strategii de concepere și de comprehensiune a textului oral

Strategii de ascultare activă

Atitudini comunicative

Exprimarea adecvată a emoţiilor

Redactarea

Etapele scrierii

Prezentarea textului

Planul de idei

Părţile textului

Stil: corectitudine gramaticală, respectarea normelor ortografice şi de punctuaţie


Textul

Clasa a III-a

Text literar cu precădere narativ; fragmente descriptive scurte

Poezii scurte adecvate nivelului de vârstă

Text de informare şi funcţional: afiş, fluturaş, tabel sau alt tip de organizator grafic, carte poştală, invitaţie; în funcţie de dotări – email

Clasa a IV-a

Text literar narativ; text descriptiv de tip portret

Poezii scurte adecvate nivelului de vârstă

Text de informare şi funcţional: afiş, tabele, diagramă Venn sau orice alt tip de organizator grafic adecvat vârstei, hartă şi plan simplu de oraş/ traseu turistic etc., carte poştală, invitaţie; în funcţie de dotări – mesaj text şi email

Clasa a V-a

Tipare textuale de structurare a ideilor: narativ, descriptiv, explicativ

Strategii de comprehensiune: inferențe simple (relații cauză-efect, problemă-soluţie etc.), predicții, împărtășirea impresiilor de lectură

Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea mesajului textului, interpretarea limbajului figurat (personificarea, comparaţia)

Interese și atitudini față de lectură


Variabilitatea limbii şi a comunicării în contexte diferite

Clasa a III-a

Intuirea claselor morfologice – substantiv, adjectiv calificativ, pronume personal, verb

Intuirea numărului, a genului

Clasa a IV-a

Intuirea persoanei, a timpului

Intuirea relaţiilor simple dintre cuvinte: subiect-predicat

Clasa a V-a

Gramatică

Ortoepie şi ortografie

Vocabular

Variaţie stilistică