Programa școlară

Numere

Clasa a III-a

Numerele naturale cuprinse între
0 - 10 000

Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000

Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000

Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 - 100

Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde

Probleme și metode de rezolvare

Fracţii subunitare şi echiunitare cu numitorul mai mic sau egal cu 10

Clasa a IV-a

Numerele naturale cuprinse între
0 - 1 000 000

Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000

Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000

Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0-1 000 000

Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor (și pătrate)

Probleme și metode de rezolvare

Fracţii cu numitorul mai mic sau egal cu 10 sau egal cu 100

Clasa a V-a

Numerele naturale

Adunarea şi scăderea numerelor naturale

Înmulţirea numerelor naturale

Împărţirea numerelor naturale

Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor (și acolade)

Probleme și metode de rezolvare

Divizibilitatea numerelor naturale

Fracții ordinare și fracții zecimale

Elemente de geometrie

Clasa a III-a

Localizarea unor obiecte

Figuri geometrice

Axa de simetrie

Perimetrul

Corpuri geometrice

Clasa a IV-a

Localizarea unor obiecte

Figuri geometrice (inclusiv unghiul)

Axa de simetrie

Perimetrul și aria

Corpuri geometrice

Clasa a V-a

Numerele naturale

Figuri geometrice (noțiuni de bază)

Simetricul unui punct

Unghi: măsură, congruență, tip

Figuri congruente

Perimetrul, aria și volumul

Unități de măsură

Clasa a III-a

Unităţi de măsură pentru lungime

Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor

Unităţi de măsură pentru masă

Unităţi de măsură pentru timp

Unităţi de măsură monetare

Clasa a IV-a

Unităţi de măsură pentru lungime (inclusiv transformări)

Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor (inclusiv transformări)

Unităţi de măsură pentru masă (inclusiv transformări)

Unităţi de măsură pentru timp (inclusiv intervale temporale)

Unităţi de măsură monetare

Clasa a V-a

Unităţi de măsură pentru lungime, arie și volum

Transformări ale unităților de măsură

Organizarea și reprezentarea datelor

Clasa a III-a

Tabele: elemente și date

Grafice cu bare

Clasa a IV-a

Tabele (inclusiv interpretare)

Grafice cu bare și liniare

Clasa a V-a

Elemente de organizare a datelor

Probleme de organizare a datelor; frecvenţă

Date statistice organizate în tabele

Grafice cu bare şi/sau cu linii

Media unui set de date statistice

Reprezentarea datelor prin grafice în contextul proporționalității